No.SurahArabArtiJml Ayat
1Surah Al-FatihahالفاتحةPembukaan7
2Surah Al-BaqarahالبقرةSapi Betina286
3Surah Ali `Imranآل عمرانKeluarga `Imran200
4Surah An-Nisa`النّساءWanita176
5Surah Al-Ma`idahالمآئدةJamuan (hidangan makanan)120
6Surah Al-An`amالانعامBinatang Ternak165
7Surah Al-A’rafالأعرافTempat yang tertinggi206
8Surah Al-AnfalالأنفالHarta rampasan perang75
9Surah At-Taubahالتوبة‎‎Pengampunan129
10Surah YunusينوسNabi Yunus109
11Surah HudهودNabi Hud123
12Surah YusufيسوفNabi Yusuf111
13Surah Ar-Ra’dالرّعدGuruh (petir)43
14Surah IbrahimإبراهيمNabi Ibrahim52
15Surah Al-HijrالحجرAl Hijr (nama gunung)99
16Surah An-NahlالنّحلLebah128
17Surah Al-Isra`الإسراPerjalanan Malam111
18Surah Al-KahfالكهفPenghuni-penghuni gua110
19Surah MaryamمريمMaryam (Maria)98
20Surah Ta HaطهTa Ha135
21Surah Al-AnbiyaالأنبياءNabi-Nabi112
22Surah Al-HajjالحجّHaji78
23Surah Al-Mu’minunالمؤمنونOrang-orang mukmin118
24Surah An-NurالنّورCahaya64
25Surah Al-FurqanالفرقانPembeda77
26Surah Asy-Syu`ara`الشّعراءPenyair227
27Surah An-NamlالنّملSemut93
28Surah Al-QasasالقصصCerita88
29Surah Al-`AnkabutالعنكبوتLaba-laba69
30Surah Ar-RumالرّومBangsa Romawi60
31Surah LuqmanلقمانKeluarga Luqman34
32Surah As-SajdahالسّجدةSajdah30
33Surah Al-AhzabالْأحزابGolongan-Golongan yang bersekutu73
34Surah Saba’سباKaum Saba`54
35Surah FatirفاطرPencipta45
36Surah Ya SinيسYaasiin83
37Surah As-SaffatالصّافاتBarisan-barisan182
38Surah SadصShaad88
39Surah Az-ZumarالزّمرRombongan-rombongan75
40Surah Al-Mu’minالمؤمنOrang yg Beriman85
41Surah FussilatفصّلتYang dijelaskan54
42Surah Asy-SyuraالشّورىMusyawarah53
43Surah Az-ZukhrufالزّخرفPerhiasan89
44Surah Ad-DukhanالدّخانKabut59
45Surah Al-JasiyahالجاثيةYang bertekuk lutut37
46Surah Al-AhqafالَأحقافBukit-bukit pasir35
47Surah MuhammadمحمّدMuhammad38
48Surah Al-FathالفتحKemenangan29
49Surah Al-HujuratالحجراتKamar-kamar18
50Surah QafقQaaf45
51Surah Az-ZariyatالذّارياتAngin yang menerbangkan60
52Surah At-TurالطّورBukit49
53Surah An-NajmالنّجْمBintang62
54Surah Al-QamarالقمرBulan55
55Surah Ar-RahmanالرّحْمنYang Maha Pemurah78
56Surah Al-Waqi’ahالواقعهHari Kiamat96
57Surah Al-HadidالحديدBesi29
58Surah Al-MujadilahالمجادلةWanita yang mengajukan gugatan22
59Surah Al-HasyrالحشْرPengusiran24
60Surah Al-MumtahanahالممتحنةWanita yang diuji13
61Surah As-SaffالصّفّSatu barisan14
62Surah Al-Jumu’ahالجمعةHari Jum’at11
63Surah Al-MunafiqunالمنافقونOrang-orang yang munafik11
64Surah At-TagabunالتّغابنHari dinampakkan kesalahan-kesalahan18
65Surah At-TalaqالطّلاقTalak12
66Surah At-TahrimالتّحريمMengharamkan12
67Surah Al-MulkالملكKerajaan30
68Surah Al-QalamالقلمPena52
69Surah Al-HaqqahالحآقّةHari kiamat52
70Surah Al-Ma’arijالمعارجTempat naik44
71Surah NuhنوحNuh28
72Surah Al-JinnالجنّJin28
73Surah Al-MuzzammilالمزمّلOrang yang berselimut20
74Surah Al-MuddassirالمدشّرOrang yang berkemul56
75Surah Al-QiyamahالقيمةHari Kiamat40
76Surah Al-InsanالْاٍنسانManusia31
77Surah Al-MursalatالمرسلاتMalaikat-Malaikat Yang Diutus50
78Surah An-Naba’النّباBerita besar40
79Surah An-Nazi’atالنّازعاتMalaikat-Malaikat Yang Mencabut46
80Surah `AbasaعبسIa Bermuka masam42
81Surah At-TakwirالتّكويرMenggulung29
82Surah Al-InfitarالانفطارTerbelah19
83Surah Al-TatfifالمطفّفينOrang-orang yang curang36
84Surah Al-InsyiqaqالانشقاقTerbelah25
85Surah Al-BurujالبروجGugusan bintang22
86Surah At-TariqالطّارقYang datang di malam hari17
87Surah Al-A’laالْأعلىYang paling tinggi19
88Surah Al-GasyiyahالغاشيةHari Pembalasan26
89Surah Al-FajrالفجرFajar30
90Surah Al-BaladالبلدNegeri20
91Surah Asy-SyamsالشّمسMatahari15
92Surah Al-LailالّيلMalam21
93Surah Ad-Duhaالضحى‎‎Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha)11
94Surah Al-Insyirahالانشراح‎‎Melapangkan8
95Surah At-TinالتِّينِBuah Tin8
96Surah Al-`AlaqالعَلَقSegumpal Darah19
97Surah Al-QadrالْقَدْرِKemuliaan5
98Surah Al-BayyinahالْبَيِّنَةُPembuktian8
99Surah Az-Zalzalahالزلزلة‎‎Kegoncangan8
100Surah Al-`Adiyatالعاديات‎‎Berlari kencang11
101Surah Al-Qari`ahالقارعة‎‎Hari Kiamat11
102Surah At-Takasurالتكاثر‎‎Bermegah-megahan8
103Surah Al-`AsrالعصرMasa/Waktu3
104Surah Al-Humazahالهُمَزة‎‎Pengumpat9
105Surah Al-FilالْفِيلِGajah5
106Surah QuraisyقُرَيْشٍSuku Quraisy4
107Surah Al-Ma’unالْمَاعُونَBarang-barang yang berguna7
108Surah Al-KausarالكوثرNikmat yang berlimpah3
109Surah Al-KafirunالْكَافِرُونَOrang-orang kafir6
110Surah An-Nasrالنصر‎‎Pertolongan3
111Surah Al-Lahabالمسد‎‎Gejolak Api/ Sabut5
112Surah Al-Ikhlasالإخلاص‎‎Ikhlas4
113Surah Al-FalaqالْفَلَقِWaktu Subuh5
114Surah An-NasالنَّاسِManusia6